Nejnovější realizace

DiscGolfParky už vyrostly v městských parcích, v lesoparcích, v suchém poldru, na sjezdovce, zkrátka a dobře úplně všude. Zde jsou ty nejnovější.